Velkommen til Global Dental A/S under likvidation

Global Dental A/S har 1. marts 2023 overdraget sin portefølje til Gjensidige Forsikring ASA.

Alle tandforsikringer, som sælges i Danmark, bliver håndteret og administreret af Dansk Tandforsikring Administration ApS, som er et majoritetsejet selskab. Du kan finde mere information om vores tandforsikringer på www.dansktandforsikring.dk

Gjensidige Forsikring ASA er et ledende nordisk skadesforsikringsselskab noteret på Oslo Børs, som har tilbudt forsikringstjenester i mere end 200 år. Selskabet har hovedsæde i Oslo og filialer i Danmark, Sverige og de tre baltiske lande og har ca. 3.800 medarbejdere. Gjensidige Forsikrings danske filial er medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Læs mere om Gjensidige Forsikring på gjensidige.dk/om-os

Dansk Tandforsikring A/S vil fortsætte som brand hos Gjensidige Forsikring.

Porteføljeoverdragelsen har ingen betydning for dine vilkår, dækninger mv. i Dansk Tandforsikring A/S, der fortsætter uændret – stadig med Dansk Tandforsikring Administration som administrator af ordningen.

Global Dental A/S har indleveret sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed til Finanstilsynet, og er i frivillig likvidation.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Tandforsikring på 70 20 46 47.