Klager

Hvis du er utilfreds med din forsikring eller håndtering af dine erstatninger, og du ikke føler, at din klage er blevet behandlet eller besvaret korrekt af Dansk Tandforsikring Administration, er du velkommen til at sende din klage sammen med relevant materiale til vores klageansvarlige hos Global Dental Insurance på klageansvarlig@globaldentalinsurance.dk

Hvis du herefter fortsat er uenig med Global Dental Insurance, har du for private forsikringer mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2, 1

1572 København V

www.ankeforsikring.dk