Tandlæger er i stand til at opdage forskellige sygdomme, før symptomerne viser sig!!!

Vidste du?

Mere end 120 tegn og symptomer på ikke tandlægemæssige sygdomme kan konstateres ved en rutinemæssig kontrol af din mund.

Hver eneste dag bruger du din mund og dine tænder til en række vigtige ting som at spise, drikke, tale og smile. Men vidste du, at din mund faktisk kan give et fingerpeg om din sundhedstilstand? Under de rutinemæssige tandeftersyn kigger tandlæger nemlig ikke kun efter huller og tandkødssygdomme men også efter andre ting som f.eks. dårlig lugt fra munden, uforklarlige sår og tanderosion (opløsning af tandens overflade). Ja, faktisk kan man betragte tandlægen som en slags ”sygdomsdetektiv”, fordi han ved blot at undersøge din mund og hals kan finde eventuelle tegn på forskellige sygdomme og helbredsmæssige problemer.

Hvis tandlægen i forbindelse med sin undersøgelse konstaterer symptomer eller tegn på sygdom, vil han opfordre dig til at søge lægehjælp med henblik på eventuelle yderligere undersøgelser og behandling.

Da en lang række sygdomme kan diagnosticeres i tandlægestolen, er det vigtigt at gå regelmæssigt til tandlægen.

Eksempler på sygdomme og andre sundhedsmæssige problemer med orale tegn:

 • Anæmi (blodmangel)
 • Anoreksi og bulimi
 • Nedsat immunforsvar og HIV
 • Diabetes (sukkersyge)
 • Hjertesygdom
 • Nyresvigt

Tænderne ældes også

I takt med at du bliver ældre, at det vigtigt at leve et sundt og aktivt liv og her spiller din tandsundhed også en vigtig rolle. Talrige undersøgelser viser nemlig, at dine tænders tilstand har stor betydning for din helbredstilstand og dit generelle velbefindende.

Men lige som din krop ældes, så ældes dine tænder også. Risikoen for og alvorligheden af forskellige tandkødssygdomme stiger med alderen, hvilket primært skyldes andre sundhedsmæssige problemer og sygdomme samt indtagelse af medicin.

Og selvom studier viser, at ældre i dag beholder flere af deres egne tænder, end de gjorde tidligere, så udgør tandtab som følge af f.eks. paradentose og huller i tænderne stadig et stort problem, og cirka 23 procent af de 65-74-årige lider af alvorlige tandkødssygdomme.

En god mundhygiejne og regelmæssige tandlægebesøg kan være med til at beskytte dine tænder på sigt, og derfor er det særligt vigtigt, at du passer godt på dine tænder i takt med, at du bliver ældre.

Vidste du?

At næsten en femtedel af alle voksne på 65 år og opefter har ubehandlede huller i tænderne.

Sådan holder du dine tænder sunde, når du bliver ældre:

 • Besøg din tandlæge regelmæssigt, selvom du har tandproteser
 • Børst dine tænder morgen og aften og sørg for at bruge tandpasta med fluor
 • Sørg for at bruge tandtråd hver dag
 • Begræns dit indtag af alkohol og undgå tobaksrygning
 • Hvis det kniber med den daglige mundhygiejne, kan det være en god ide at bede om hjælp fra familie, pårørende eller andre
 • Kontakt din tandlæge hvis du bemærker ændringer eller abnormiteter som f.eks. tørhed i munden

Sammenhængen mellem tandsundhed og diabetes

Mere end 29 millioner børn og voksne i USA lider af diabetes. Blandt dem er otte millioner uvidende om deres sygdom. Desuden anslås det, at 86 millioner amerikanere har prædiabetes – en tilstand, der øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Men hvad har disse statistikker og diabetes med oral sundhed at gøre?

Ved forskning har man fundet en tæt sammenhæng mellem tandkødssygdomme (paradontose) og diabetes.

Mennesker med diabetes er ikke blot mere tilbøjelige til at få tandkødssygdomme men vil ofte også have et mere fremskredent stadium af sygdommen end dem, der ikke har diabetes.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at især gravide kvinder har en øget risiko for at udvikle tandkødssygdomme og svangerskabsdiabetes som følge af ændringer i kroppens hormonniveauer.

I modsætning til tandkødssygdomme kan diabetes ikke altid forebygges, og derfor er regelmæssige tandlægebesøg nødvendige for at hjælpe potentielle diabetikere, så de kan være opmærksomme på risici og vigtigheden af at pleje tænderne og opretholde en god mundhygiejne. Korrekt pleje af munden, herunder behandling af tandkødssygdomme kan hjælpe diabetikere til opnå bedre blodsukkerkontrol.

En forståelse af sammenhængen mellem diabetes og tandkødssygdomme vil hjælpe dig med at holde din mund og generelle sundhed i top.

Vidste du?

At ud af 25 millioner amerikanere med diabetes over 20 år, er 13 millioner mænd og 12,6 millioner kvinder.

Følgende tips kan hjælpe diabetikere til bedre styre deres orale og generelle sundhed:

 • Sørg for at gå regelmæssigt til tandlægen
 • Fortæl din tandlæge at du lider af diabetes og mind ham eller hende om din sygdomsstatus ved hvert besøg.
 • Sørg for at din tandlæge og læge har hinandens kontaktoplysninger, så de kan diskutere en optimal behandling, såfremt der opstår problemer.
 • Sørg for at have god mundhygiejne ved at børste tænderne grundigt og bruge tandtråd dagligt.

Tandsundhed og tobak

Alle former for rygning øger risikoen for en lang række orale sygdomme og problemer herunder:

Paradontose
Undersøgelser viser, at tobaksrygning kan være en af de væsentligste risikofaktorer i udvikling og forværring af tandkødssygdomme (paradontose). Faktisk kan rygning spille en væsentlig rolle i forbindelse med mere end 50 procent af alle kroniske paradontale sygdomstilfælde.

Huller i tænderne, dårlig ånde og misfarvede tænder
På trods af god mundhygiejne vil rygere være mere tilbøjelige til at få huller i tænderne på grund af nedsat spytproduktion, øget plak og tandsten samt et højere pH-niveau i munden. Ud over de medicinske risici er dårlig ånde og misfarvede tænder andre negative følger af rygning.

Tab af tænder
Rygere har omkring dobbelt så stor risiko for at miste deres tænder i forhold til ikke-rygere. Rygning nedsætter nemlig blodtilførslen til tandkødet og dermed tilførslen af forskellige næringsstoffer, der er nødvendige for, at knogler og tandkød kan bevares sunde og fastholde tænderne.

Kræft i munden
Blandt de næsten 40.000 amerikanere som årligt får konstateret kræft i mundhulen, er kun omkring halvdelen i live efter fem år. Rygning øger risikoen for kræft og blandt dem, der både ryger og drikker alkohol, er risikoen ekstra forhøjet.

Vidste du?

At der er mere end 28 kræftfremkaldende stoffer i røgfri tobak.

Andre tobaksrelaterede sundhedsrisici:

 • Kræft i bl.a. blæren, luft- og spiserør, lunger, hals, underlivet, nyre og mave.
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), herunder kronisk bronkitis og emfysem (for store lunger)
 • Hjertekarsygdomme
 • Grå stær
 • Lungebetændelse