Velkommen til Global Dental Insurance A/S!

Global Dental Insurance A/S er en innovativ forsikringsvirksomhed med fokus på tandforsikring. Global Dental Insurance er et dansk forsikringsselskab, som er ejet af Gjensidige Forsikring ASA.

Alle tandforsikringer, som sælges i Danmark, bliver håndteret og administreret af Dansk Tandforsikring Administration ApS, som er et majoritetsejet selskab. Du kan finde mere information om vores tandforsikringer på www.dansktandforsikring.dk

Produkter og priser

Global Dental Insurance startede deres aktiviteter pr. den 1. januar 2015. Alle produkter og priser kan ses på hjemmesiden: www.dansktandforsikring.dk